[Antispam] Vart vänder man sig?Richard Lithvall richard at lithvall.se
Fri Feb 23 16:16:47 CET 2007


Claes T wrote:

> Med ovanstående sagt så tror jag att greylisting idag för de flesta är
> den bästa metoden att slippa mycket av spammen, om man håller i minnet
> att den har nackdelar. 

Jag kör sa-exim för att blockera spam. Den stora fördelen med sa-exim är 
att den spam-scannar mailen redan under SMTP-fasen och rejectar mail om 
spamassassin score:ar över t.ex. 10.0 och greylistar över t.ex 3.0 men 
under 3 så greylistas inte mailet alls.
Det betyder att rejectade mail lämnas åt sitt öde på den avsändande 
SMTP-servern och i den händesle det var ett legitim mail så får 
avändaren en studs och kan agera utifrån det.
Nackdelarna är att innehållet i en bayes-databas och eventuella 
anpassningar av spamassassin-regler gäller för alla mottagare på aktuell 
smtp-server. I mitt fall där jag hostar min och min familjs mailkonton 
är det dock inget problem.

/Richard


More information about the antispam mailing list