[Antispam] "Spamlag utan tänder"Claes T Claes.svasl at nejtillspam.se
Wed Feb 21 20:34:00 CET 2007


Wed, 21 Feb 2007 18:03:46 +0100 skrev Amar <amar at telia.net>
>Stig Boberg wrote:
>> Det är en offentlig handling. Ganska dyr dock eftersom det handlar om
>> säg en A4 per anmälan och man får betala för kopieringen. Eller sitta
>> hos myndigheten och läsa.
>
>Nu så löste det sig eftersom Claes hade lagt upp det på sin sida.

Tyvärr, det jag har är bara listan. Det Stig efterlyste var de
enskilda meddelandena om jag förstår honom rätt, och de kan man i
praktiken numera bara komma över om man har vägarna förbi Karlstad
eller är beredd att betala relativt mycket för ett begränsat resultat
(inte ens om du ser hela meddelandet kan man veta om mottagaren
godkänt att få det...).

Det som behövs skulle kunna vara en förteckning som anger vilka som
anmält vad, så får man genom att jämföra med egna erfarenheter avgöra
vilka anmälare som är trovärdiga resp inte.


Det retar mig en aning att KoV intar en så avslappnad attityd: "Det är
bara ett fåtal anmälningar som berör svenska avsändare, de rättar sig
efter tillsägelse och de utländska kan vi inte göra något åt."  Jag
har tittat på två av de mest anmälda, korsord.se (14 anmälningar på 6
veckor, av 437) och tjejsajten.se (19 anmälningar).

Korsord.se kräver mobilnummer och epostadress och länkar - efter
tävlingen, där uppgifter lämnas till villkoren som man bockar i att
man godtar.  Villkoren säger att de kommer att använda adresserna för
marknadsföring - inte bara de själva utan andra också.
Tjejsiten är en community, med användarvillkor, som innehåller regeln
att de kommer att använda adresserna för marknadsföring - inte bara de
själva utan andra också.

Jag vågar påstå att ytterst få som tävlar resp anmäler sig inser vad
de gått med på. DET borde KoV granska och ifrågasätta - efter att ha
själva noterat att dessa två svenska avsändare anmäls för spam nästan
mest av alla (Invent Group/jatack är värre, liksom vip-kasinot).
Villkoren är dessutom oskäliga - man uppmanas kolla in villkoren med
jämna mellanrum för att se om de ändrats i ena fallet.

Andra som en längre tid slirat på villkoren (dvs tar in medgivanden
utan att den som medger inser att han/hon gjort det) är diverse
nordiska Bonniers-företag - de har visserligen ganska lågt men ändå
ständigt återkommande antal anmälningar.

Likaså familjenBergstad.se dvs Thorsten Mikkelsen Internet ApS -
ständigt anmälda.


Men för att få en överblick över vilka som är värst måste man lägga en
del av de resurser KoV sägs ha så gott om på att sammanföra olika
stavningsvarianter och kolla upp vilka som ligger bakom vilka
domän-namn. Innan man gjort det saknas grund att påstå att det är ett
fåtal anmälningar mot svenska avsändare - det som ser ut som 4 kan
egentligen vara 12 eller 36 eller mer.

Hälsn
Claes


More information about the antispam mailing list