[Antispam] "Spamlag utan tänder"Claes T Claes.svasl at nejtillspam.se
Wed Feb 21 11:23:28 CET 2007


Den On, 2007-02-21, 10:48 am skrev Nikke Lindqvist:
> Men det är väl en himmelsvid skillnad? Har man anmält sig till en
> mailinglista och bekräftat sitt deltagande så måste väl rimligen
> varje mail från den listan ses som ett beställt meddelande?

Ja. Klockrent. Så länge listan inte plötsligt helt ändrat innehåll (dvs
jag anmäler mig till en lista om antispam och får plötsligt mail från
listan med bilreklam och inget om antispam eller spam så kan det diskueras
om mitt samtycke till listutskick omfattar också utskicket om bilar).

> Jag precis lika avogt inställd till verkliga spam som vem som helst
> på den här mailinglistan. Troligen tillhör jag de argare eftersom jag
> ser hur spammen urholkar värdet av legitim e-postmarknadsföring.

Ja, den negativa effekten av spam tappas ofta bort i debatten. Och det är
inte den minst viktiga negativa effekten, och det som gör att
Näringsdepartemenet inte borde varit så ivrigt att bolla över till
Jordbruksdepartementet, med de effekter för företag som det skiftet kan ha
haft...

> Men jag kan faktiskt inte, låta bli att undra hur många av de 72000
> anmälningarna som faktiskt är klagomål på fullt legitima utskick.

En mycket motiverad fråga, som i princip kräver att man gräver ner sig i
enskilda fall och kanske inte ens då är möjligt att säkert veta. Sedan
finns det en gråskala också - om man anmäler sig till en tävling, hur
tydligt ska det framgå att man i och med det accepterar relklamerbjudanden
(och från vem!!) för att det ska vara ickespam? (retorisk fråga, den
saknar entydigt svar...)   I vart fall vill man veta hur många olika
personer som anmält ett visst företag, och gärna innehållet i spammen -
vilket inte är så lätt för en stockholmare när databasen flyttats till
Karlstad och ligger offline.

Spamanmälnings-statistik (dvs listor över anmälda företag) inklusive för
perioden 1/1 - 17/2 2007 och helår finns på www.nejtillspam.se/kov/  Som
vanligt dålig sökbarhet och med liknande namn på olika ställen i listan
(pdf).  Några summerade siffror finns i en kommentar till IDG-artikeln.

Hälsn
Claes T


More information about the antispam mailing list